အလႈရွင္မ်ား

ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္

ဤေဆးရုံ၏ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သိန္းခန္ ့ရွိပါသည္။
အသစ္ဖြင့္လွစ္ေသာ Haemodialysis (ေက်ာက္ကပ္တုသန္႔စင္) ဌာနအတြက္ ကုန္က်ေငြသပ္သပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ေသာင္းထပ္မံကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
အလွဴရွင္မ်ား

ဤေဆးရုံအား

– ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ Turkish International Cooperation and Coordination Agency (TIKA) မွ လည္းေကာင္း
– ဂ်ပန္သံရံုး(GGA)Project မွ လည္းေကာင္း
– အီတလီသံရုံးမွလည္းေကာင္း၊ ၾသစေတးလ်သံရုံးမွလည္းေကာင္း၊ ပါကစၥတန္သံရုံးမွလည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယသံရုံးမွလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသံရုံးမွလည္းေကာင္း၊ အာဆီယံအမိ်ဳးသမီးအသင္း မွ လည္းေကာင္း
– ပုဂၢလိကအဖြဲ ့အစည္းမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ John and Nina Cassils Foundation မွ လည္းေကာင္း၊ Rotary Club of Essendon Australia မွ လည္းေကာင္း၊ The Foundation of Islamic Centre of Thailand မွ လည္းေကာင္း၊ Rotary Club of Asia and Australia မွ လည္းေကာင္း၊ Australiaမွ Prof:Bruce Conolly မွ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Zahid Atcha မွ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလန္ႏိိုင္ငံမွ Eusoof Akhoon မွ လည္းေကာင္း ေငြေၾကးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလွဴဒါန္းၾကပါသည္။
ဤေဆးရုံ၏ ၈၀%ေသာအလွဴေငြမွာၿပည္တြင္းမွအလွဴရွင္မ်ား၏လွဳဳဒါန္းမႈမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင္ ့ဖံြ ့ၿဖိုးေရးအသင္းမွလည္းေဆးရုံသို ့လွဴဒါန္းမွဳၿပဳခဲ ့ၾကပါသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးတင္မ်ဳိး၀င္း၏မိတ္ေဆြမ်ား( Myanmar Medical Assistance Project (MMAP) အစရွိသည္ တို ့မွလည္းလွဴဒါန္းမွႈၿပဳခဲ ့ၾကပါသည္။ င္ငံၿခားမွအလွဴရွင္မ်ား ေအာက္ေဖာ္ၿပပါဘဏ္အေကာင့္ၿဖင့္ ဆက္သြယ္၍လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

OUR BANK DETAILS
Name of the Bank : Myanmar Foreign Trade Bank
( Address – 80/86, Maha Bandoola Panchan Street, Yangon)
Name of the account : Muslim Free Hospital and Medical Relief Society
Account Number : IDA 0390696
Swift Code : MFTB MMMYXXX
Our Email Address: m-f-hospital@yangon.net.mm

မွတ္ခ်က္*** အခြန္ကင္းလြတ္ပါသည္။

(26)

(37) Haji U Thaung donation one new ambulance imported from Japan.(15) Personnel from Myintta Phyu, led by Dr. Tin Myo Win. making a round of the Hospital and contributing their donations.(17) Donations being received from Dr.Kyi Han and friends.